Powierzchnia walcowa - strona 5

Ruch jednostajny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

, w którym wyodrębniamy powierzchnię walcową o promieniu r i długości l, współśrodkową z osią przewodu...

Momenty bezwładności - rodzaje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1197

z walca dwiema powierzchniami walcowymi o promieniach równych odpowiednio r i r + dr warstwę elementarną...

Miedź - definicja i zastosowanie

 • dr Sławomir Daniel
 • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1659

na wytrzymałość mechaniczną. Nowy kształt brykietów (przenikanie się dwóch powierzchni walcowych jednakowej...

Kinematyka - bryly

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

są powierzchniami walcowymi, to ruch ogólny bryły sprowadza się do ruchu płaskiego. I rzeczywiście, każda...