Powierzchnia walcowa - strona 6

Teoria obwodów wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Lesław Turkiewicz
  • Teoria Obwodów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4200

ekwipotencjalne (powierzchnie walcowe) u = const ϕ2 γ ϕ1 r1 r2 r S l Prąd (od żyły do powłoki), i = Jds = 2πlr ·J...

Kinematyka - uwagi ogólne

  • Politechnika Śląska
  • Mechanika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

są powierzchniami walcowymi, to ruch ogólny bryły sprowadza się do ruchu płaskiego. I rzeczywiście, każda...

Budownictwo ogólne - charakterystyka

  • Politechnika Warszawska
  • dr Małgorzata Walas
  • Budownictwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3885

1. BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZAKRES TEMATYCZNY, MIEJSCE W DZIALE TECHNIKI NAZYWANYM BUDOWNICTWO. Budownictwo - dział techniki traktujący o zasadach proj. Wykonywania i konserwacji budowli. Podział budownictwa : lądowe (ogólne) i wodne. Ze względu na położenie budowli do poziomu gruntu : b. nadziemne, ...

Bardzo przydatny wyklad z matematyki cz.2

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239

´ ´ 8. UKLADY ROWNAN LINIOWYCH. DIAGONALIZACJA MACIERZY. W porzednim paragrafie zdefiniowali´my pojecie ukladu r´wna´ liniowych i podali´my s o n s sposoby rozwiazania go, w przypadku, gdy uklad jest ukladem Cramera. Jednak˙ e w prakz tyce czesto spotykamy uklady r´wna´ liniowych o r´znej liczbie r´wn...