Powierzchnia ogrzewalna kotła

Kotły parowe 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1645

w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni ogrzewalnej kotła. Sprawnością ƞ kotła nazywamy stosunek ilości ciepła...

Kocioł parowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Andruszkiewicz
 • Badanie maszyn i urządzeń cieplnych
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2422

- temperatura spalin za ostatnią powierzchnią ogrzewalną kotła, °C; tpow - temperatura powietrza doprowadzonego...

Odsiarczanie - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

to: - możliwość zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła (obniżenie sprawności cieplnej kotła...

Maszynoznawstwo - referat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2471

. powierzchni ogrzewalnej kotła, której oddają ciepło ogrzewając wodę i powodując jej parowanie. Otrzymana...

Kotły i silniki parowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1316

w przeliczeniu na 1m” powierzchni ogrzewalnej kotła. Wartość tego parametru charakteryzuje wykorzystanie pow...

Odpylacz przeciwbieżny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Mazur
 • Techniki oczyszczania spalin
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2198

powierzchni ogrzewalnych kotła, - wzrost zapylenia spalin, - duża ilość sorbentu i mały stopień...