Zakres Termodynamiki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres Termodynamiki-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO dla kierunku studiów ENERGETYKA
studia I stopnia inżynierskie
specjalność energetyka cieplna i jądrowa
Zagadnienia teoretyczne
(zakres Termodynamiki, Przenoszenia ciepła oraz Spalania)
Pierwsza i druga zasada termodynamiki (entropia, zjawiska odwracalne i nieodwracalne)
0 zasada Termodynamiki:
Jeżeli układy A, B i C są ze sobą połączone, i jeżeli układy A i B są ze sobą w równowadze termodynamicznej, to układ C jest także w równowadze termodynamicznej z tymi układami.
Pierwsza zasada termodynamiki
1-sza zasada Termodynamiki (osobliwe sformułowanie zasady zachowania energii):
Jeżeli układ odosobniony (oddzielony osłoną bilansową) znajduje się w stanie ustalonym, suma energii doprowadzonej do układu równa jest sumie energii z niego wyprowadzonej.
Oznacza to, że: „Jest niemożliwe skonstruowanie perpetuum mobile 1-szego rodzaju (silnik pracujący bez zasilania energią z zewnątrz)”.
Inną konsekwencją tej zasady jest interpretacja energii układu jako funkcji stanu tego układu. Uprawnione jest stwierdzenie, że przyrost energii układu, wywołany przejściem ze stanu początkowego do stanu końcowego, nie zależy od sposobu przejścia między tymi stanami. W układzie zamkniętym zawierającym ciało proste zmiana energii wewnętrznej równa jest sumie algebraicznej pracy oraz ciepła wymienianego z otoczeniem (o ile nie występuje zmiana energii kinetycznej oraz energii położenia układu). Pierwsza zasada termodynamiki stwierdza możliwość zamiany ciepła na pracę.
gdzie:
- zmiana energii wewnętrznej
- ciepło (w zależności od znaku) doprowadzone do czynnika (+) w trakcie przemiany (przejścia ze stanu 1 do stanu 2), lub odprowadzone z czynnika (-)
- praca bezwzględna wykonana przez czynnik (+) lub nad czynnikiem (-)
Przemiana termodynamiczna jest zbiorem kolejnych stanów substancji, ciała lub układu termodynamicznego. Przemiana jest odwracalna, jeżeli od jej stanu końcowego do początkowego można powrócić w taki sposób, że i otoczeniu przywrócony będzie stan pierwotny. Nieodwracalność przemiany związana jest z rozpraszaniem energii w takich zjawiskach, jak tarcie czy wydzielanie ciepła (prawo Joule'a) podczas przepływu prądu.
Praca bezwzględna - praca wykonana przez czynnik termodynamiczny przy zmianie jego objętości.
Można ją przedstawić na przykładzie przemiany gazu zamkniętego tłokiem (i przebiegającej bez tarcia). Na tłok działa siła

(…)

… pary przegrzanej przemiana izochoryczna 3-4 jest podobnie jak przemiana 1-2 odcinkiem linii prostej.
Przemiana izentropowa (s =idem): inaczej adiabata odwracalna (bez tarcia)
Przemiana izotermiczna (t = idem):
W obszarze pary nasyconej przemiana izotermiczna pokrywa się z przemianą izobaryczną.
Przemiana adiabatyczna nieodwracalna:
Przemiana izentalpowa (i = idem): (dławienie izentalpowe)
Obieg…
… także pojemność cieplną właściwą (c) czynnika termodynamicznego (interpretacją geometryczną pojemności cieplnej jest długość podstycznej a=c).
Według interpretacji stosowanej w termodynamice statystycznej entropia określa uporządkowanie układu, czyli jest miarą prawdopodobieństwa wystąpienia danego stanu termodynamicznego. Wyraża to wzór Boltzmanna:
gdzie:
- stała Botzmanna
W - prawdopodobieństwo termodynamiczne…
… równowagowej (odwracalnej lub nieodwracalnej) jest określone wzorem:
Pojemność cieplna właściwa mówi o ilości ciepła jaką może pochłonąć czynnik termodynamiczny w zależności od zmiany jego temperatury.
Pojemność cieplna właściwa (ciepło właściwe) przy stałej temperaturze ( ) i stałym ciśnieniu ( )dla gazów doskonałych i półdoskonałych:
Gdzie i to molowe pojemności cieplne właściwe.
W przypadku gazów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz