Potestas - strona 6

Sentencje prawa obligacyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

prawa polskiego. Sicut initio libera potestas unicuique est habendi vel non habendi contractus, ita...

Rzym osoby - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1540

wyodrębniły się zróżnicowania władzy w stosunku do różnych członków rodziny. patria potestas - władza...

Historia administracji - Rzym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia administracji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1120

i niższe - wszyscy urzędnicy mieli określony zakres władzy (potestas), a wyżsi urzędnicy mieli ponadto...

Delikty prawa cywilnego-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

, z którym musiał się rozliczyć. Właściciel miał nad niewolnikiem władzę życia i śmierci (vitae necisque potestas...

Historia myśli pedagogicznej

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 8211

jak i po razem ze swoimi żonami i dziećmi, a także niewolnicy. Patria potestas czyli władza ojca była równie...

Państwo rzymskie - okres królewski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1106

i niekurialne POTESTAS- władza publiczna magistratur prawo wydawania rozporządzeń prawo nakładania kar...

Początki i ksztatowanie się republiki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

jest zgoda stron, a jeśli osoba jest alieni iuris to również zgoda pater familias 3.4.3 Patria Potestas...

Ius quod ad obligationes II

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

bonae fidei autem iudiciis libera potestas permitti videtur iudici ex bono et aequo aestimandi, quantum...