Postawa polityczna - strona 3

Rozpad Imperium Rosyjskiego

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1337

były zablokowane przez system carskiego samowładztwa. Nie dopuszczał on artykulacji postaw politycznych. Działania...

Powojenna krytyka literacka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 875

, postawy polityczne i społeczne, style literackie. W latach 1945-1975 rola krytyki w życiu literackim...

Teoria polityki - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 280
Wyświetleń: 910

poglądów i postaw politycznych, kształtowanie hierarchii wartości politycznych; integracyjna: tworzenie...

Psychologia - psefologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Kasińska-Metryka
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3626

wiedzy o mechanizmach życia politycznego, mają określone postawy polityczne i wykazują dużą aktywność...

System polityczny Szwajcarii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1050

a także inne postawy polityczno-programowe w obrębie jednej partii. Już system wyborczy przyczynia się do osłabienia...

Polityczny składnik platonizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

i cnota obywatela - wnioski Platona były zatem wręcz nie do uniknięcia. Współczesna postawa polityczna...

Bizancjum - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

cezaropapizmu. Postawa polityczna oznaczająca łączenie świeckich kompetencji i domniemanych kompetencji...