Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 51

Postanowienia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

nie tylko wobec decyzji administracyjnej, ale również gdy podjęte w postępowaniu postanowienie narusza...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

), ale spotykana również w postępowaniu administracyjnym (postępowanie karno-administracyjne) i finansowym...

Prawo budowlane wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1736

naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. 4. W sprawach...

Cywilne i KPK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379

śledztwa lub dochodzenia → w postępowaniu sądowym może mieć miejsce np. w razie: podjęcia postępowania...

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2968

); zatrzymywania osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw...

Podstawy prawa- notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3038

dwuinstacyjnosci procedury administracyjnej -obowiązek czynnego uczestnictwa stron w postępowaniu administracyjnym...

Pełnomocnik-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

. w postępowaniu sądowym- sąd Forma Postanowienie Zaskarżalność a. w postępowaniu przygotowawczym- tak ( Art. 302...