Uznanie administracyjne - omówienie(I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uznanie administracyjne - omówienie(I sem) - strona 1 Uznanie administracyjne - omówienie(I sem) - strona 2 Uznanie administracyjne - omówienie(I sem) - strona 3

Fragment notatki:

Uznanie administracyjne
w procesie stosowania prawa zawsze w pewien wpływ na rozstrzygnięcie sprawy ma organ administracji publicznej (ustalenie i ocena stanu faktycznego, z którymi norma prawna wiąże określone skutki pr. zależy od wielu czynników:
lokalnych
indywidualnych
subiektywnej oceny organu
swobodnej oceny dowodów
norma prawna nie może przewidzieć wszystkich przypadków dlatego pozostawia pewien luz, który jest wypełniany przez organ stosujący tę normę luzy są wszędzie tam gdzie stosuje się prawo ustawodawca używa pojęć, które są ostre tylko wówczas, gdy posługuje się określeniami matematycznymi (np. że podatek wynosi x %) państwo absolutne - brak związania administracji ustawami.
państwa parlamentarne w początkowej fazie ograniczały administrację prawem w niewielkim zakresie. szereg działań administracji pozostawało poza zasięgiem prawa. tam gdzie prawnych granic nie było pojawiało się uznanie. urzędnik kierował się co prawda interesem publicznym, ale na swój sposób go interpretował w państwie prawnym administracja może działać jedynie na podstawie umocowania prawa (każda decyzja musi mieć swoja podstawę prawną). zatem swobodne uznanie znika na rzecz uznania wprowadzanego przez ustawodawstwo. Uznanie administracyjne
teoria R. von Launa (teoria interesu publicznego)
Swobodne uznanie oprócz wypadków wyraźnie dopuszczonych przez ustawy istnieje także wszędzie tam, gdzie ustawodawca posługuje się pojęciem interesu publicznego.
Administracja może interpretować to pojęcie według własnego uznania i tym samym poszerzać zakres swojej swobody.
teoria W. Jellinka (teoria pojęć nieoznaczonych)
Ustawodawca celowo używa pojęć nieoznaczonych (nieostrych) właśnie po to, aby wyposażyć organy administracji publicznej w dodatkowe swobodne uznanie, wynikające właśnie z nieostrości ich pojęć i możliwości ich różnej interpretacji
teorie von Launa i Jellinka spowodowały znaczne ograniczenie zakresu kontroli sądu administracyjnego
teoria F. Teznera
Każde pojęcie, nawet nieostre, w tym także kategoria interesu publicznego, ma treść obiektywną, która wiąże organ administracyjny, a interpretacja tych pojęć podlega kontroli sądowej
Jako „wykładnia zwrotów niedookreślonych”
jeśli ustawodawca używa pojęć nieostrych „porządek” bezpieczeństwo” „zagrożenie dla życia i zdrowia”, dopuszczając różną interpretację tzn. pozostawia kwestie rozstrzygnięcia swobodnemu uznaniu administracji, a zatem zwalnia administrację od związania ustawowego, i w konsekwencji zwalnia spod kontroli sądownictwa administracyjnego.

(…)

…, gdyż w poszukiwaniu materialnego kryterium do wydania decyzji powinien on najwszechstronniej zbadać stan faktyczny, w wymiarze wychodzącym poza okoliczności typowe w sytuacjach związania, mając na uwadze szczególną rolę w decyzji uznaniowej jej zgodności z interesem społecznym i słusznym interesem obywatela z art. 7 kpa. (wyr. NSA 11.16.1999) Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego sprowadza się do kontroli zgodności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz