Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 50

Źródła prawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

, które wyznaczają postępowanie mające na celu urzeczywistnienie (wykonanie) norm prawa ustrojowego i materialnego...

Wdp

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

sądowo - administracyjne). Funkcja deskryptywna (opisowa) np.: „...oskarżony wyrządził szkodę działając...

Historia państwa i prawa polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 5460

. Obok postępowania sądowego dużą rolę odgrywała pomoc własna pokrzywdzonego. W monarchii patrymonialnej sąd...

Obrońca-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

. w postępowaniu sądowym- prezes sądu, przed którym ma być dokonana czynność. c. obrońca ad hoc- w postępowaniu...

Charakterystyka pojęcia prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 854

się z postępowaniem sądowym, w którym podmiot prawa poszukuje ochrony prawa podmiotowego. Na sprawiedliwość formalną...

Zakres działania Rady Ministrów.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 511

w postępowaniu administracyjnym; podlegają kontroli sądowej w zakresie materialnym i kompetencyjnym, TK...

Zasady prowadzenia egzekucji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

dłużnika. W kilku przypadkach sam tytuł egzekucyjny jest podstawą wszczęcia postępowania np. grzywna...