Obowiązki o charakterze pieniężnym i niepieniężnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Obowiązki o charakterze pieniężnym i niepieniężnym - strona 1  Obowiązki o charakterze pieniężnym i niepieniężnym - strona 2

Fragment notatki:

. Obowiązki o charakterze pieniężnym i niepieniężnym generalnie wskazuje się na to, że przedmiotem egzekucji administracyjnej mogą być zarówno obowiązki o charakterze pieniężnym, np. obowiązek zapłacenia określonej sumy pieniężnej.
Te obowiązki o charakterze pieniężnym są określone w art. 2 ustawy.
To mogą być np.: podatki, opłaty, inne należności, należności z przychodów prywatyzacji, grzywny, kary pieniężne (ale wymierzane przez organy administracji), inne należności, które pozostają we właściwości rzeczowej organów administracji, należności przypadające na rzecz jednostek budżetowych, czy od jednostek budżetowych wynikające z zastosowania wzajemnego potrącania zobowiązań pieniężnych, zwroty, interwencje, podatek od towarów i usług , podatki akcyzowe, odsetki, kary i grzywnę administracyjne- tutaj mamy cały szereg wymienionych, chodzi tutaj tylko o przykłady.
Główną zasadą jest to, że są to: - obowiązki o charakterze pieniężnym publicznoprawnym - czyli przypadające na rzecz Skarbu Państwa, ich podstawa może być różna (o tym mowa dalej).
-lub obowiązki o charakterze niepieniężnym
np. obowiązek szkolny, obowiązek poddania się szczepieniu, a więc obowiązki polegające na działaniu, zaniechaniu, na znoszeniu czegoś - ale o charakterze publiczno - prawnym Z tego wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze, że w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym administracji mamy w tej chwili w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego (ale bardzo starego)skupienie egzekucji i obowiązków pieniężnych i niepieniężnych w jednej ustawie, mimo że stosuje się różne środki w stosunku do nich. Jednakże zasadą jest, że są to obowiązki o charakterze publiczno - prawnym.
Co to znaczy o charakterze publiczno-prawnym - tj. wynikające z zakresu administracji publicznej, a więc nie jest możliwe co do zasady egzekwowanie obowiązku polegającego na należnościach cywilno - prawnych.
Np. ktoś nie wywiązał się z umowy - koleżanka pożyczyła koleżance pieniądze, a osoba nie zwraca tych pieniędzy - mamy wtedy egzekucję sądową, a nie egzekucję administracyjną. To jest ta różnica, że obowiązki muszą wynikać z tytułów publiczno - prawnych co do zasady.
Kiedy one wynikają z obowiązków publiczno - prawnych
-art. 3 - obowiązki muszą wynikać albo z decyzji i postanowień właściwych organów albo w zakresie administracji rządowej i z jednostek samorządu terytorialnego.
One mogą wynikać bezpośrednio z przepisów prawa. Chyba, ze przepis szczególny wyłącza je i zastrzega dla tych obowiązków egzekucję sadową, bo wyjątki jak będziemy mówili mogą iść w dwie strony. Natomiast mogą to być obowiązki, które nie tylko będą wynikać z decyzji lub postanowień, ale one mogą wynikać również np. z deklaracji celnych, ze zgłoszenia celnego, z informacji o opłacie paliwowej, z informacji o dopłatach, a więc to co w art. 3. mamy dalej wymienione.


(…)

….
Natomiast zasadą jest, że to są obowiązki, co do zasady one wynikają z decyzji administracyjnej albo wtedy z przepisów prawa, jeżeli przepisy te zakładają że należy to do zakresu administracji rządowej lub administracji samorządowej, wyjątek może wprowadzać tylko przepis szczególny.
Może być zakres ten być poszerzony również o obowiązki, które nie mają charakteru publiczno - prawnego. Mianowicie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz