Pojęcie i podstawy postępowania egzekucyjnego w administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i podstawy postępowania egzekucyjnego w administracji - strona 1 Pojęcie i podstawy postępowania egzekucyjnego w administracji - strona 2 Pojęcie i podstawy postępowania egzekucyjnego w administracji - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie i podstawy postępowania egzekucyjnego w administracji Pojęcie i funkcje postępowania egzekucyjnego w administracji. Pojęcie - zorganizowany ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy egzekucyjne oraz inne podmioty w celu przymusowego wykonania obowiązków objętych egzekucją administracyjną. Funkcje - służy urzeczywistnianiu norm prawa administracyjnego, przy pomocy przymusu wykonania wynikających z nich obowiązków.
Środki egzekucyjne można stosować do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
Zakres stosowania egzekucji administracyjnej. W drodze egzekucji administracyjnej można egzekwować zarówno obowiązki o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym.
pieniężne - świadczenie określonej kwoty pieniężnej;
niepieniężne - obowiązki o charakterze innym, np. zalesienie gruntu, spełnienie czynności, wydanie rzeczy, zaniechanie pewnych czynności).
Egzekucją administracyjną objęto ponadto obowiązki z zakresu bhp oraz wypłaty wynagrodzenia za pracę.
Przedmiotem egzekucji administracyjnej mogą być tylko obowiązki wynikające ze stosunków publicznoprawnych.
Podstawy egzekucji administracyjnej. Obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej:
obowiązki wynikające z aktów administracyjnych (decyzji lub postanowień);
obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, w zakresie administracji rządowej i jst.;
obowiązki wynikające z deklaracji, zeznania, zgłoszenia celnego lub deklaracji rozliczeniowej;
obowiązki wynikające z orzeczeń i innych aktów prawnych wydanych przez właściwe organy państw obcych;
obowiązki wynikające z innych niż ww decyzji, postanowień lub innych orzeczeń.
Akty administracyjne (decyzje lub postanowienia) stanowią podstawę egzekucji administracyjnej, gdy pochodzą od właściwych organów i gdy wynikające z nich obowiązki są już wymagalne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz