Środki egzekucji - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki egzekucji - omówienie (II sem) - strona 1 Środki egzekucji - omówienie (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

Środki egzekucji administracyjnej
Prawna podstawa: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Środki egzekucji administracyjnej
Dotyczące należności pieniężnych
Dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym
Środki egzekucji administracyjnej
Dotyczące należności pieniężnych:
- z pieniędzy,
- z wynagrodzenia za pracę,
- ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,
- z rachunków bankowych,
- z innych wierzytelności pieniężnych,
- z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków,
Środki egzekucji administracyjnej
Dotyczące należności pieniężnych (cd.)
- z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych,
- z weksla,
- z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,
- z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
- z pozostałych praw majątkowych,
- z ruchomości,
- z nieruchomości,
Środki egzekucji administracyjnej
Dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym:
- grzywna w celu przymuszenia
- wykonanie zastępcze,
- odebranie rzeczy ruchomej,
- odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,
- przymus bezpośredni
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz