Należności pieniężne podlegające egzekucji administracyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Należności pieniężne podlegające egzekucji administracyjnej - strona 1

Fragment notatki:

Należności pieniężne podlegające egzekucji administracyjnej Do środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczących należności pieniężnych należą egzekucje :
z pieniędzy,
z wynagrodzenia za pracę,
ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego,a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych,
z innych wierzytelności pieniężnych,
z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów
wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków,
z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów
wartościowych,
z weksla,
z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw
własności przemysłowej,
z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych,
z ruchomości,
z nieruchomości;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz