Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 38

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 952
Wyświetleń: 6083

w rozumieniu art. 28 kpa, ponieważ nie stosuje się w tym zakresie (w postępowaniu nadzorczym) przepisów kpa...

Opracowane pytania - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

tego postępowania normy postępowania sądowo-administracyjnego są zdeterminowane przepisami regulującymi postępowanie...

Załatwianie skarg i wniosków

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

. Jeżeli postępowanie wyjaśniające jest potrzebne i organ prowadzi je we własnym zakresie albo, gdy są konieczne...

Postepowanie egzekucyjne

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3276

jest taki sam - doprowadzenie do wyegzekwowania nałożonych obowiązków. Postępowanie administracyjne - konkretyzacja prawa...

Sądownictwo administracyjne w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694

, bezstronnym i niezawisłym sądem, w tym także sądem administracyjnym. Postępowanie sądowoadministracyjne...