Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 39

Administracja-pytania

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

kodeksu postępowania administracyjnego? Zakres podmiotowy: kpa normuje postępowanie: 1) przed organami adm...

Administracja-pytania1

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1302

kodeksu postępowania administracyjnego? Zakres podmiotowy: kpa normuje postępowanie: 1) przed organami adm...

Prawo daninowe, podatkowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1092

? Prawdopodobnie ze względów historycznych - w takim zakresie, w jakim było to możliwe, postępowanie podatkowe...

Pojęcia prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1827

: hipoteza - zakres stosowania, określa adresatów dyspozycja - określa sposób postępowania, jakiego oczekuje...

Wartość przedmiotu sporu - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

również do umorzenia postępowania, gdy strona procesowa utraciła zdolność sądową na skutek konfuzji procesowej...

Tryby nadzwyczajne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

czy postępowanie jest dopuszczalne z przyczyn podmiotowych i przedmiotowych. II faza - postanowienie o wszczęciu...

Proces Karny, zarys systemu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 3192

9.2.4. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym 483 9.2.5. Nadzór prokuratora...