Postępowanie administracyjne - omówienie - Delegacja kompetencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - omówienie - Delegacja kompetencji - strona 1 Postępowanie administracyjne - omówienie - Delegacja kompetencji - strona 2 Postępowanie administracyjne - omówienie - Delegacja kompetencji - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie administracyjne- dział prawa regulujący tryb wydawania aktów administracyjnych i uprawnienia przysługujące adresatom tych aktów w trakcie ich wydawania.
Uchybienia w procedurze wydawania powodują nieważność lub potrzebę powtórzenia tego trybu.
Najważniejszym aktem administracyjnym jest wykonawczy (rozporządzenie lub zarządzenie) o charakterze generalnym.
Akt ustawodawczy obejmuje wszystkich w kraju
Decyzja administracyjna- akt o charakterze indywidualnym
Orzeczenia: decyzja i postępowanie
Cechy postępowania administracyjnego
ma zabezpieczyć obywatela przed samowolą organów administracji (odbywa się przez ustalenie uprawnień obywatela)
obejmuje tylko część organów administracji (w przeciwieństwie do postępowania cywilnego i karnego)
strony w nim nie są równorzędne. Organ będąc stroną jest decydentem.
Kodeks Postępowania Administracyjnego obejmuje:
ogólne postępowanie administracyjne (uregulowane w dziale 1 K.P.A.)
przed organami administracji
w sprawach indywidualnych
rozstrzygających w sprawach decyzji administracyjnych
tzw. uproszczone postępowanie
w sprawach wydawania zaświadczeń (w dziale 7 KPA) -dokument, który wystawia organ administracji mający potwierdzić stan faktyczny lub prawny
w sprawach rozstrzygania sporów o własność -rozstrzyga który organ ma daną sprawę rozstrzygnąć
w sprawach skarg i wniosków (dział 8 KPA) -daje pewne uprawnienia obywatelowi
Zasady ogólne postępowania administracyjnego:
Praworządności (art. 7 KPA) Działania organów muszą się opierać na podstawie ustawy. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy może być podstawą do działania administracyjnego. Musi jednak zawierać szkic tego, co ma ona posiadać w treści i czego dotyczyć np. warunki techniczne i sposób wydania pozwolenia na budowę zbiornika wodnego o powierzchni 5x6 metrów wydaje Minister ds. Środowiska. Nieprzestrzeganie danej normy prawnej wiąże się z sankcjami. Norma prawna: hipoteza (opis stanu faktycznego) + dyspozycja (co ma się stać w związku z tym) + sankcja (środek wymuszający wykonanie dyspozycji w normie prawnej. „kara”) Nie przestrzeganie zasady praworządności powoduje brak jakichkolwiek sankcji i unieważnienie działania w tej ustawie (art.156 §1 pkt.2) Prawdy obiektywnej (art. 7 KPA) W toku postępowania organy administracji publicznej podejmują kroki niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego, rzeczywistego (w prawie cywilnym ta zasada jest bardzo ograniczona). Organ nie może opierać się na domniemaniu (założeniach w trakcie postępowania). Nie może być decydujące dla organu to, że strony zgodzą się na „pewną prawdę”- organ musi mieć dowód bardziej wiarygodny niż przyznanie faktu przez strony. Ta zasada jest związana z zasadą swobodnej oceny dowodów. Urzędnik może zbierać dowody, ale dokonuje oceny faktu według swojego uznania, co jednak później musi udowodnić (jakoś uzasadnić).

(…)

… działu do wykonywania własnych zadań.
Upoważnienie: - całego organu, - pracownika organu
W Polsce organami nie jest urząd, tylko najczęściej 1 osoba, np. wojewoda, a reszta to „pomocnicy”.
Rodzaje i właściwości postępowania administracyjnego (czyli ustalenie co ma rozpatrywać):
rzeczowa - określa jaki rodzaj spraw administracyjnych rozpatruje (np. prawo wodne, budowlane, drogowe itp.)- reguluje to art…

zakończenie postępowania w danej instancji
Odmowa zatwierdzenia konieczność wydania decyzji w trybie zwykłym
(egzekucja administracyjna - przymus wykonania decyzji)
Wszczęcie postępowania (art. 61 i 62)
Postępowanie podzielone jest na 2 etapy: 1) przed organem I instancji (wszczęte na wniosek strony lub organu) i 2) odwoławcze- przed organem II instancji (wszczęte na wniosek strony)
czynności wstępne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz