Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 29

Wszczęcie postępowania pomocniczego.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2842

Wszczęcie Postępowanie o odtworzenie akt wszczynane jest art. 717 par. 1 kpc: na wniosek z urzędu...

Prawo - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1855

odwoławczy. Postępowanie administracyjne - tak samo jak sądowe jest dwuinstancyjne W toku postępowania...

Kpk 2009/2010

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1512

zakresie protokoły złożonych poprzednio przez niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem...

Pozycja ustrojowa RPO

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Witkowski
  • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

odwoławczego kończącego postępowanie sądowe, -podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów...