Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 23

Cechy spraw gospodarczych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Gospodarczego - od tego momentu postępowanie w sprawach gospodarczych należy do drogi sądowej. Cechy: Sprawy...

System organów ochrony prawnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Wysoczyńska
 • System organów ochrony prawnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2583

nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego, 4) pracy (sąd pracy) - do spraw...

Zasady ogólne k.p.a.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

postępowania (art. 15); 7) trwałości decyzji administracyjnej (art. 16 § 1); 8) sądowej kontroli procesowych...

Zakres obowiązywania KPA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4221

administracyjne czyli postępowanie w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji zwane...

Zasada dostępu do sądu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

do wnoszenia skargi b) prawo do udziału w postępowaniu c) prawo do uzyskania orzeczenia sądu administracyjnego...