Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 91

Zasada instancyjności - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

zasada instancyjności: „Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne” (art. 176 ust 1...

Rozprawa administracyjna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

36. Rozprawa adm. Postępowania wyjaśniającego są 2 rozprawa albo postępowanie gabinetowe...

Zdolnośc procesowa i jej brak.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

czynności prawnych- np. małoletni i osoby ubezwłasnowolnione Możność postępowania ma tylko osoba...

Oskarżyciel prywatny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

pokrzywdzonego postępowania prywatnoskargowego przez pokrzywdzonego tym samym czynem, w terminie- do rozpoczęcia...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

postępowania jest naruszeniem prawa. Na przykład normy określające terminy przedawnienia w prawie cywilnym...

Procedura wywłaszczeniowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1393

właściciela) wszczynane jest wywłaszczenie(z urzędu lub na wniosek gminy) 3. Rozpoczęcie postępowania...

Prezentacja wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1337

statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną 2. spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym...

System kontroli wzorców umownych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

postanowienia odbywa się w toku zwykłego postanowienia sądowego. Badanie w toku specjalnego postępowania...

Systemy ewidencyjne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi...