Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 90

Dochodzenie należności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

wariant postępowania sądowego. Bankowe postanowienie ugodowe nie mogło być wszczęte przez bank...

System prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

również zasady przymusowej realizacji orzeczeń wydanych w toku postępowania sądowego (szerzej na temat prawa...

Wstęp do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1463

: Sąd Powszechny, wydziały cywilne (kodeks postępowania cywilnego)  PRAWO KARNE - najłatwiej wyodrębnić...

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1813

sądowo - administracyjne). Funkcja deskryptywna (opisowa) np.: „...oskarżony wyrządził szkodę działając...

Wymiar sprawiedliwości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi, który jest związany orzeczeniem wydanym w postępowaniu...

Sądownictwo administracyjne w II RP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1925

. Orzeczenia dotyczyły głównie spraw podatkowych i emerytalnych. Koszty postępowania przed Najwyższym...