Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 59

Właściwość organu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

prowadzącym konkretne postępowanie administracyjne. Kompetencję szczególną do prowadzenia konkretnej sprawy...

Prokuratura i jej organy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1463

z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich...

Administracja-pytania

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

postępowania administracyjnego. Część szczegółowa prawa adm.:zawiera przepisy prawa materialnego (regulują...

Administracja-pytania1

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1302

postępowania administracyjnego. Część szczegółowa prawa adm.:zawiera przepisy prawa materialnego (regulują...

Decyzje i odwołania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

postępowanie odwoławcze, które musi być zakończone aktem administracyjnym - czy to postanowieniem np...

Odrzucenie pozwu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

procesowych. Jeżeli brak ten nie może być usunięty w toku postępowania lub nie został on usunięty...