Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 60

Charakter prawny zaświadczenia i jego skutki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

zaświadczenie). -INTERES PRAWNY Postępowanie to ma charakter uproszczony, ponieważ co do zasady termin...

Zażalenie i skarga

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

Zażalenie w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym Rozstrzygnięcia i zajmowane przez org. egz...

Wykład - System prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

postępowania administracyjnego, w oparciu o który działają organy administracji.   prawo finansowe - zespół...

Plea bargining i Fair trail

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

się do postępowania sądowego, co niestety nie jest wystarczające (np. kontrolowane łapówki, bezprawne obietnice, etc...

Zakres stosowania KPA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Na organie spoczywa obowiązek...

Udostępnianie akt sprawy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

przebieg postępowania i czynności procesowe. Należą tutaj przede wszystkim terminy ustanawiane dla organu...

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 3920
Wyświetleń: 9513

w postępowaniu sądowym konieczne jest poinformowanie wszystkich uczestników bez względu na to czy zmiana...