Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 51

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

postępowania cywilnego, co do zasady, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu co do nadania...

Zasada szybkości i prostoty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

działania nie wolno jednak naruszać przepisów o postępowaniu administracyjnym → zasada ta nie pozwala...

Najwyższy Sąd Administracyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

decyzji administracyjnych niezgodnych z prawem oraz udziału w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności...

Pokrzywdzony

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Kosak
 • Prawo nieletnich
Pobrań: 371
Wyświetleń: 896

o oskarżycielu posiłkowym. W związku z tym na etapie sądowym pokrzywdzony nie jest stroną postępowania w sprawie...

Prawomocność orzeczeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

na ukończone postępowanie administracyjne i wydane orzeczenia ) orzeczenie umarzające postępowanie 5. Powaga...

Prawo administracyjne - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. dr hab. Józef Filipek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1561

lub obowiązki wynikające z decyzji (termin, warunek, zlecenie). Normy postępowania sądowo-administracyjnego...