Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 52

Funkcje Trybunały Konstytucyjnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

przed TK: nawiązuje do postępowania sądowego, w sprawach nieuregulowanych stosuje się kpc; składy: 3...

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2968

); zatrzymywania osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw...

Władza sądownicza

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1512

to w art. 176 - postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Podstawowe znaczenie ma zatem...

Ugoda administracyjna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

UGODA ADMINISTRACYJNA Jest to alternatywna w stosunku do decyzji forma zakończenia postępowania...