Wszczęcie postępowania wywłaszczającego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wszczęcie postępowania wywłaszczającego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

WSZCZECIE POSTEPOWANIA WYWŁASZCZAJACEGO : na rzecz jedn. Sam. Teryt.
następuje z urzędu zgoda z art. 115 ( je wszczyna) po upływie 2 mc terminu od dnia zakończenia rokowań z dniem doręczenia zawiadomienia stron, lub z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania. W praktyce oznacza to ze dopiero upływ terminu do zakończenia rokowań otwiera możliwość formalnego wszczęcia postępowania i to z data doręczenia stronie zawiadomienia o jego wszczęciu. Odmowę wszczęcia postępowania wywłaszczającego o które wystąpił podmiot zamierzający realizować cel publiczny następuje w drodze decyzji , oznacza to że podmiot ten może podważać decyzję o odmowie wszczęcia postępowania wywł. Składając odwołanie do wojewody , a następnie skargę do sadu adm. OCHRONA PRZYRODY ( ART. 83-90)
Administracyjnoprawne aspekty problematyki usunięcia drzew i krzewów.
ZEZWOLENIA CZEŚC I art. 64 konstytucji
Instytucje zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów należy postrzegać w kategoriach ograniczenia konstytucyjnie gwarantowanego prawa własności.
każdy ma prawo do własności i innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia,
własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej,
własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz