Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 170

Czynności prawne

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1407

. Protokół zgodny z kodeksem postępowania administracyjnego. Testamenty szczególne: a) ustny b) podróżny c...

Wprowadzenie dowodów do procesu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Zbigniew Lach
  • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

kontradyktoryjności ), przeważa w postępowaniu sądowym a. stron b. podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści c...

Prawo Konstytucyjne - konspekt

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • mgr Maciej Gnela
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1827

naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. 4. W sprawach...

Zasady prawa karnego

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Dąbrowski
  • Prawo karne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

, postępowanie sądowe ma te tezy aktu oskarżenia zweryfikować i w razie potwierdzenia w toku postępowania...