Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 106

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1225

postępowania karnego sędziowie i rzecznicy generalni mogą być sądzeni w państwie członkowskim jedynie przez sąd...

Wstępna kontrola aktu oskarżenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

- dotyczące postępowania z rzeczami i 231- 233- depozyt sądowy ), uwzględniając potrzebę zabezpieczenia...

Stwierdzenie nieważności decyzji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

o stwierdzenie nieważności jest postępowaniem w nowej sprawie administracyjnej. Może być wszczęte na żądanie...

Prawo podatkowe - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 875
Wyświetleń: 7098

egzekucji administracyjnej. Postępowanie egzekucyjne w po upływie terminu do zapłaty musi zostać wysłane...

Zastępstwo głowy państwa - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2366

kasatoryjna - polega na możliwości korekty prawomocnych orzeczeń w trybie wznowienia postępowania funkcja...