Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 105

Zasady postępowania dowodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

Zasady postępowania dowodowego Zasada prawdy obiektywnej (77§1) - obowiązek organu adm. publ...

Rola sądów i ombudsmana - ochrona wolności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

i nie uzasadnionemu przedłożeniu postępowania sądowego -zagwarantowane prawa do egzekwowania orzeczeń i umożliwienie...

Załatwianie sporów międzynarodowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931

sporów wyłącznie metodami pokojowymi  KNZ uznaje ten obowiązek za podstawową zasadę postępowania...

Pytanie z odp. 6

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

rzędu, właściwy jest wówczas sad, w którym najpierw wszczęto postępowanie ( przygotowawcze...

Powództwo wzajemne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1344

W odpowiedzi na pozew - w postępowaniu gospodarczym udzielenie odpowiedzi na pozew jest dla pozwanego...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 12

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

i instytucje ograniczające poznanie prawdy w postępowaniu: domniemania prawne zasada res iudicata pro veritate...

Organy ochrony prawnej

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2198

o ubezwłasnowolnienie, w sprawach o uznanie zagranicznego orzeczenie sądowego. Postępowanie administracyjne...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 203
Wyświetleń: 686

jest postępowanie administracyjne (przedsądowe). Brak odpowiednich działań ze strony wspomnianego państwa powoduje...

Proces rzymski - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

obok sądownictwa królewskiego. Proces rzymski to ogół norm regulujących sposób postępowania w sprawach sądowych...