Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 25

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2877

dotyczących należności z tyułu grzywien, kar pieniężnych, opłąt sądowych i kosztów postępowania...

Prawne formy działania administracji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • mgr Arkadiusz Meller
  • Administracja publiczna
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 11711

niektórych aktów administracyjnych, zwany postępowaniem administracyjnym, jest szczegółowo uregulowany...

Stosowanie prawa - definicja

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Karol Dobrzeniecki
  • Wykładnia prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1197

sądowego, a nie postępowanie administracyjne). Podstawowe zmiany w stosowaniu prawa zachodzące w czasach...

Akt administracyjny

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2779

kosztem jego formalizacji; Mocno sformalizowane postępowanie PRAWIDŁOWOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO Akt...