akt administracyjny - Prawo formalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
akt administracyjny - Prawo formalne - strona 1 akt administracyjny - Prawo formalne - strona 2 akt administracyjny - Prawo formalne - strona 3

Fragment notatki:

AKT
ADMINISTRACYJNY
na podstawie
„Prawo administracyjne, część ogólna” - Eugeniusz Ochendowski, wyd. VII, Toruń 2006 Pojęcie aktu administracyjnego (str. 3)
Cechy aktu administracyjnego (str. 3)
Rodzaje aktów administracyjnych (str. 3)
Deklaratoryjne i konstytutywne
Formalne i nie formalne
Zewnętrzne i wewnętrzne
Pozytywne i negatywne
Jednostronne i dwustronne
Nakazujące, kształtujące i ustalające
Akty administracyjne wywierające skutki prawne w sferze prawa Cywilnego
Rzeczowy akt administracyjny
Akt administracyjny a wyrok sądowy - podstawowe różnice (str. 4)
Prawidłowość aktu administracyjnego (str. 5)
przesłanki prawidłowości Skutki wydania prawidłowego aktu administracyjnego Wadliwość aktu administracyjnego (str. 5)
Wadliwość istotna i nieistotna Wzruszalność aktu administracyjnego Bezwzględna nieważność aktu administracyjnego Akty wzruszalne Deklaracja nieważności Katalog przyczyn nieważności - treść Art. 156 § 1 k.p.a.
Sanacja wady
Domniemanie aktu administracyjnego
Przeznaczenie instytucji wzruszalności i nieważności
Trwałość aktu administracyjnego (str. 6)
Prawomocność formalna Prawomocność materialna tzw. niewzruszalność aktu administracyjnego Klauzule dodatkowe aktu administracyjnego (str. 6)
Oznaczenie okresu obowiązywania aktu
O warunku zawieszającym O warunku rozwiązującym Zlecenie
Utrata mocy obowiązującej aktu administracyjnego (str. 7)
AKT ADMINISTRACYJNY - władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych.
Cechy aktu administracyjnego:
Posiadanie podstawy prawnej - przepisy regulują kto, w jakiej formie i zakresie może wydać akt adm. o mocy obowiązującej i wiążącej
Pochodzić od organu kompetentnego do jego wydania
Spełniać warunki (co do formy, treści i zakresu) określone przez przepisy prawa
Władczość
Skutkowość
Szczególna forma czynności prawnych


(…)

… jeżeli odpowiada wszelkim przesłankom stawianym mu przez porządek prawny.
Przesłanki prawidłowości:
został wydany przez właściwy organ (kompetencyjność)
został wydany zgodnie z przepisami prawa formalnego (procesowego) - gwarantujących m.in. bezstronność urzędnika jest treściowo zgodny z obowiązującym prawem materialnym Skutkiem wydania prawidłowego aktu administracyjnego jest wytworzenie stosunku prawnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz