Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego. - strona 1

Fragment notatki:

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Na wniosek- zasada
Wierzyciela, Prokuratora
Wyjątki
Z urzędu
Przez sąd I instancji który rozpoznawał sprawę (w sprawach w których rozpoznawcze mogło być wszczęte z urzędu)
Przez komornika z własnej inicjatywy
Na żądanie uprawnionego organu
Sąd, Prokurator
W sprawach dotyczących należności z tyułu grzywien, kar pieniężnych, opłąt sądowych i kosztów postępowania przysługujących SP
UMORZENIE Z MOCY PRAWA
Jeśli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnych do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażadał podjęcia zawieszonego postępowania Z URZĘDU
Jeśli nie należy do organów sądowych
D lub w nie ma zdolności sądowej, lub jest niedopuszczalna ze względu na przedmiot
Jeśli nei uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Jeśli należność wierzyciela będzie uiszczana wraz z kosztami egzekucji przed zamknięciem przetargu- dla nieruchomości Prowadzona przez użytkownika wieczystego na wniosek organu który zawarl z nim umowę wystąpił o rozwiązanie umowy użytkowania
W razie sprzedaży nieruchomości w toku jednej z tych egzekucji - druga zawiesza się a po urwomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności - umarza się (dla zbiegu egzekucji w celu zniesienia współwłasności i z nieruchomości)
Jeśli przy podziale sumy uzyskanej za sprzedane niektóre tylko nieruchomości lub niektóre części okaże się że należność wierzyciela i koszty egzekucji znajdują w tej sumie pokrycie P 2 licytacji żaden z w nie przejął nieruchomości na właścność NA WNIOSEK
Żądanie wierzyciela ze zgodą sądu lub organu jeśli oni wnieśli o wszczęcie Jeśli prawomocnym orzeczeniem TW zostal pozawiony wykonalności
Jeśli skierowano egzekucję przeciw innej osobie niż dłużnik
Jeśli wierzyciel jesr w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne roszczenie chyba że jest ona skierowana przeciw temu przedmiotowi Skutki umorzenia- uchylenie dokonanych czynności, można ponownie wszcząć egzekucję, chyba że niedopuszczalna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz