Postępowanie sądowo administracyjne dwuinstancyjne - strona 14

Sąd Najwyższy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

podstawę prawną ustroju i postępowania administracyjnego. Są to: a) ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo...

Sędziowie.

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marcin Wielec
  • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1596

wojskowych albo adwokat. Postępowanie jest dwuinstancyjne. W I instancji orzeka wojskowy sąd okręgowy, w 2...

Struktura ustawy - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

wartościowych i postępowania sądowego i administracyjnego. Część druga ustawy reguluje przepisy z zakresu...

Władza sądownicza

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
  • Wstęp do Prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1512

to w art. 176 - postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Podstawowe znaczenie ma zatem...