Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 62

Postanowienia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Dowodami w postępowaniu podatkowym (art. 181 Ordynacji podatkowej...

Strona i koncepcje strony

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

ukształtowania sytuacji prawnej przez organ administracyjny. Czyli jeżeli organ chce wszcząć postępowanie...

Udział organizacji społecznych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

spowodować wszczęcie postępowania jak również brać udział w toczących się postępowaniach. Mogą brać...

Tryby nadzwyczajne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

z instytucją: -wznowienia postępowania i -stwierdzenia nieważności; Nie każda więc decyzja wadliwa pociąga...

Struktura rozprawy głównej - opis

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

32. Struktura rozprawy głównej Rozprawa główna jest najważniejszym etapem postępowania przed sądem...

Orzeczenia sądowe i jego rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

samymi stronami. Postanowienie wydaje sąd w trakcie postępowania, rozstrzygając kwestie pomocnicze...

Zasada bezpośredniości-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

postępowaniu przewidzianym przez ustawę [np. w wykroczeniowym], gdy bezpośrednie przeprowadzenie dowodu...

Głosy stron-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Głosy stron 12. następnie przewodniczący udziela głosu stronom i innym uczestnikom postępowania...