Struktura rozprawy głównej - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura rozprawy głównej - opis - strona 1

Fragment notatki:

32. Struktura rozprawy głównej Rozprawa główna jest najważniejszym etapem postępowania przed sądem I instancji. Rozprawa główna dzieli się na następujące etapy: A. ROZPOCZĘCIE ROZPRAWY - zaczyna się wywołaniem sprawy. Przewodniczący sprawdza obecność wezwanych osób oraz bada czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy. Następnie zarządza opuszczenie sali przez świadków. Na tym etapie załatwiane są też dodatkowe wnioski stron, które mogą dotyczyć tak zasadniczych kwestii jak np. jawność rozprawy lub wyłączenie sędziego z powodu stronniczości, zgłoszenie powództwa cywilnego, zgłoszenie się oskarżyciela posiłkowego B. PRZEWOD SĄDOWY - to jawne i ustne zapoznanie się sądu z meritum sprawy. Rozpoczyna się odczytaniem aktu oskarżenia. Później oskarżony składa wyjaśnienia i odbywa się dalsze postępowanie dowodowe (przesłuchuje się świadków, biegli składają opinie, sąd zapoznaje się z dowodami rzeczowymi, odczytuje się dokumenty lip.). C. GLOSY STRON - po zamknięciu przewodu sądowego, gdy strony już nie składają żadnych wniosków o dalsze dowody. przewodniczący udziela głosu stronom i ich reprezentantom (w ustalonej przez prawo kolejności). D. WYROKOWANIE -jest tajne do tego Stopnia, że przewodniczący może uznać obecność protokolanta za zbędne. Na sali narad podczas wyrokowania przebywają tylko członkowie składu orzekającego. W wyrokowaniu widoczne są kolejne etapy: - narada nad wyrokiem - głosowanie - sporządzenie wyroku - ogłoszenie wyroku (przytoczenie najważniejszych motywów wyroku oraz pouczenie stron o możliwości zaskarżenia wyroku). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz