Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 40

Przesłanki odpowiedzialności deliktowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1743

albo zaniechań Unii i państwa członkowskiego, podejmującego np. środki wykonujące akty Unii) odpowiedzialność...

Skarga na bezczynność organu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

administracyjnego skargę na bezczynność organu administracji publicznej i w sądowym postępowaniu może ewentualnie...

Zasada domniemania niewinności-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

zaskarżone orzeczenie, jeżeli:  10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych...

Nadzwyczajne środki zaskarżenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

- NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA KASACJA - w drodze kasacji strony zaskarżyć mogą prawomocny...

Zasady ogólne k.p.a.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

postępowania (art. 15); 7) trwałości decyzji administracyjnej (art. 16 § 1); 8) sądowej kontroli procesowych...