Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 39

Prawo w społeczeństwie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

administracyjnego przez postępowanie sądowe. Postępowanie administracyjne 1 reguluje kodeks postępowania...

KPA - podmioty na prawach strony

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Lidia Klat-Wertelecka
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

na przepisy o postępowaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowania...

Postępowanie odwoławcze, apelacja

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
  • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1442

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Środki odwoławcze - to procesowe instytucje, za pomocą których uprawnione...

Stronyi ich przedstawienie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
  • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 693

śledztwa, - ma prawo do składania środków odwoławczych, oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia, - ma prawo...