Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 10

Postępowanie administracyjne-początki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

przepisy o postępowaniu prawno-administracyjnym dały w ręce administracji szereg środków doraźnych...

Środki ochrony sądowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

Środki ochrony sądowej 1) Powództwo przeciwegzekucyjne zobowiązanego (powództwo opozycyjne...

Postępowanie administracyjne - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1197

o dopuszczeniu do udziału lub wszczęciu postępowania. Strona takiego postępowania tez nie ma żadnych środków...

Międzynarodowe Postępowanie Cywilne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1414

odrębności tego postępowania ustawodawca nie rozstrzygnął ani formy ani środka zaskarżenia...

Prokurator, organizacja społeczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

, bo w kontekście postępowania administracyjnego ich uprawnienia wyglądają identycznie. Art. 8 p.p.s.a: Prokurator...

Licencjat II rok. Egzamin POA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Iwona Sierpowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2310

prokuratorowi przysługują określone uprawnienia w postępowaniu sądowo - administracyjnym: możliwość wniesienia...

Prawomocność orzeczeń - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

środków odwoławczych zaliczamy apelację oraz zażalenie. Do innych środków zaskarżenia nie prawomocnych...