Postępowanie administracyjne-początki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne-początki - strona 1 Postępowanie administracyjne-początki - strona 2 Postępowanie administracyjne-początki - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Początki postępowania administracyjnego należy szukać w praktyce monarchii absolutnej. Administrację cechował centralizm - władza wykonawcza była w rękach monarchy, a urzędnicy wykonywali jego wolę. Gdy urzędnik wydał decyzję, z której zainteresowany nie był zadowolony, mógł on skorzystać z instytucji tzw. rekursu hierarchicznego (łac. recursus - cofnięcie się, powrót) - zawsze od decyzji urzędnika istniała możliwość zwrócenia się do monarchy z prośbą we własnym interesie. W praktyce jednak ciężko było to zrealizować, ponieważ nie było żadnych przepisów proceduralnych - monarcha nie miał obowiązku załatwienia pomyślnie sprawy proszącego, ani nawet nie miał określonego terminu na jej rozpatrzenie.
W państwach liberalno-burżuazyjnych przepisy proceduralne miały większą szansę się rozwinąć.
W państwach konstytucyjnych utrwaliła się zasada, że zarówno poddany jak i organ prawny były związane prawem. Poza tym ten organ był związany wydanym przez siebie aktem prawnym. Ponadto utrwaliły się przepisy o kompetencji - organ wyższego szczebla nie mógł bezprawnie wtrącać się do spraw organu niższego szczebla. Mógł to zrobić jedynie w sytuacji skargi złożonej przez obywatela, gdy źle realizowano przepisy prawne. Przepisy te regulowały relacje między stroną (poddanym) i władzą (organ administracyjny). Wśród tych przepisów najważniejsza była kwestia odwołania się od organu niższego rzędu do instytucji wyższej. W sądownictwie przepisy proceduralne pojawiły się wcześniej. Ich rozwój nastąpił pod wpływem orzecznictwa sądów administracyjnych (II poł. XIX w.). Szczególną rolę w kształtowaniu się postępowania administracyjnego odegrała Rada Stanu we Francji i Trybunał Administracyjny w Austrii. Działały one jednak na podstawie precedensu - nie posiadały kodyfikacji. Pierwsza kodyfikacja procedury postępowania administracyjnego nastąpiła w 1925 r. Później za przykładem Austrii poszły inne kraje:
Czechosłowacja, 1928 r.,
Jugosławia, 1930 r.,
Turyngia, 1926 r.,
Polska, 1928 r.
Na polską kodyfikację prawa o postępowaniu administracyjnym składają się 3 rozporządzenia prezydenckie z mocą ustawy z 22.03.1928 r.:
Rozporządzenie o postępowaniu administracyjnym (weszło w życie 1.07.1928 r. na obszarze całego państwa),
Rozporządzenie o postępowaniu przymusowym w administracji,
Rozporządzenie o postępowaniu karno-administracyjnym.
Wszystkie te akty były w latach późniejszych nowelizowane (w 1934 i 1938 r.), a rozporządzenie o postępowaniu administracyjnym obowiązywało również w okresie PRL, oczywiście po znowelizowaniu. Zanim ukazały się te rozporządzenia władze Polski Odrodzonej podejmowały działania ustawodawcze, m.in.: ustawa z 1.08.1923 r. w sprawie środków prawnych od orzeczeń administracyjnych, ustawa z 1924 r. o środkach prawnych przeciw orzeczeniom władz szkolnych.


(…)

… dla postępowania administracyjnego był art. , który określał wypadki, w których mogło dojść do uchylenia decyzji administracyjnej, np.: gdy decyzja została wydana bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Można to było rozumieć wąsko lub szeroko. Najwyższy Trybunał Administracyjny w końcu orzekł, że przepis jest wyjątkowy i nie można go interpretować rozszerzająco. Orzeczenie to było więc niekorzystne dla obywateli.
W latach 30-tych pojawiły się przepisy pozwalające na ominięcie skrępowań wynikających z postępowania administracyjnego i swobodnego uznania, np.: dekret o bezpieczeństwie i przepisy o obozie odosobnienia w Berezie Kertsukiej z 1934 r. Te przepisy pozwalały na działania władz administracyjnych przy zachowaniu uproszczonych procedur i nie dawały możliwości zaskarżenia.
Ad. 3
Władze administracyjne uzyskały…
…. Takie organy można wymienić:
nieskomercjalizowane przedsiębiorstwa państwowe, np.: PKP, Polska Poczta, Telegraf i Telefon,
samorząd gospodarczy, np.: Izby Skarbowe,
wyłączono spod rozporządzenia sprawy dyscyplinarne, podatkowe, celne, ubezpieczeń społecznych - obok tego rozporządzenia występowały inne rozporządzenia proceduralne. W PRL tych przepisów było bardzo dużo,
przepisy o postępowaniu administracyjnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz