Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 42

Zakres stosowania egzekucji w admnistracji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

to czynimy to w drodze postępowania administracyjnego np. o stwierdzenie nieważności, albo o wznowienie...

Zasada wysłuchania stron

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1981

i może skutkować obowiązkiem wznowienia postępowania administracyjnego. ...

Prawo administracyjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

i sposób postępowania podmiotów administracyjnych jest regulowane przez prawo. Podział form działania administracji...

Załatwianie skarg i wniosków

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

organu. Przesłanie takiego materiału powoduje wszczęcie postępowania i związany z tym obowiązek...

Prawo do rzetelnego procesu sądowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

, postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne , we wszelakich ustawach prawa polskiego jest realizowane...

Prawo - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1855

odwoławczy. Postępowanie administracyjne - tak samo jak sądowe jest dwuinstancyjne W toku postępowania...

Sędziowie.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1596

: "Ślubuję uroczyście, sumiennie wypełniać obowiązki aplikanta sądowego, w postępowaniu kierować się zasadami...

Katalog podmiotów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

może żądać: Wszczęcia postępowania administracyjnego (organizacja może żądać wszczęcia w sytuacji gdy przepis...

Zawieszenie postępowania administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

17. Zawieszenie postępowania administracyjnego Zawieszenie postępowania ( w postępowaniu...