Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 35

Nauka o administracji - wykład 7

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

administrowaniem danych osobowych *Państwowa Inspekcja Pracy KONTROLA SĄDOWA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ADM PUBLICZNEJ...

Zażalenie - omówienie zagadnienia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania Stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu...

Postępowanie administracyjne - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1806

administracyjna nie jest taka sama jak w postępowaniu sądowym, bo mają różne regulacje (w post. adm. rzadko...

Postępowanie administracyjne - skypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 455

administracyjna nie jest taka sama jak w postępowaniu sądowym, bo mają różne regulacje (w post. adm. rzadko...

Zasada skargowości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2597

ZASADA SKARGOWOŚCI ( Art. 14 ) ( dotyczy wszczęcia postępowania sądowego ) Idee: 1. Zasada...

Zasada ugodowego załatwiania spraw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

administracyjna. Z zasady tej wynika dla stron postępowania generalne, podstawowe uprawnienie do polubownego...