postępowanie egzekucyjne w administracji - Zasada ugodowego załatwiania spraw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
postępowanie egzekucyjne w administracji - Zasada ugodowego załatwiania spraw - strona 1

Fragment notatki:

doc. Temat notatki to postępowanie administracyjne i  egzekucyjne. Plik opisuje m.in. następujące kwestie: postępowanie administracyjne, pojęcie postępowania administracyjnego, zakres obowiązywania kpa w postępowaniu jurysdykcyjnym, zakres stosowania przepisów kpa w sprawach wydawania zaświadczeń, zakres stosowania przepisów kpa, w sprawach skarg i wniosków, wyłączenia spod przepisów kpa., charakter i znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego, główne zasady w postępowaniu administracyjnym, zasada praworządności, zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli, zasada prawdy obiektywnej, zasada udzielania informacji prawnej stronom, zasada czynnego udziału strony, zasada przekonywania (wyjaśnienie zasadności przesłanek), zasada szybkości i prostoty postępowania, zasada ugodowego załatwiania spraw, zasada pisemności, zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, zasada trwałości decyzji administracyjnych, zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych, zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, organy prowadzące postępowanie administracyjne, organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kpa, minister w rozumieniu przepisów kpa., rodzaje właściwości organów, właściwość miejscowa organów administracji wg przepisów kpa., rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami administracji publicznej, rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami administracji a sądami.

Postępowanie administracyjne i egzekucyjne.
Spis treści
1. Postępowanie administracyjne. 7
1.1. Pojęcie postępowania administracyjnego. 7
1.2. Zakres obowiązywania kpa w postępowaniu jurysdykcyjnym. 7
1.3. Zakres stosowania przepisów kpa w sprawach wydawania zaświadczeń. 8
1.4. Zakres stosowania przepisów kpa, w sprawach skarg i wniosków. 8
1.5. Wyłączenia spod przepisów kpa. 8
1.6. Charakter i znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego. 9
1.7. Główne zasady w postępowaniu administracyjnym. 9
1.7.1. Zasada praworządności. 9
1.7.2. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. 9
1.7.3. Zasada prawdy obiektywnej. 10
1.7.4. Zasada udzielania informacji prawnej stronom. 10
1.7.5. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym. 10
1.7.6. Zasada przekonywania (wyjaśnienie zasadności przesłanek). 11
1.7.7. Zasada szybkości i prostoty postępowania. 11
1.7.8. Zasada ugodowego załatwiania spraw. 11
1.7.9. Zasada pisemności. 11
1.7.10. Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. 11
1.7.11. Zasada trwałości decyzji administracyjnych. 12
1.7.12. Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych. 12
1.7.13. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. 13
1.8. Organy prowadzące postępowanie administracyjne. 13
1.8.1. Organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kpa. 13
1.8.2. Minister w rozumieniu przepisów kpa. 14
1.9. Rodzaje właściwości organów. 14
1.9.1. Właściwość miejscowa organów administracji wg przepisów kpa. 15
1.9.2. Rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami administracji publicznej. 15
1.9.3. Rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami administracji a sądami. 16
1.10. Wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu administracyjnym. 17
1.11. Wyłączenie organu od załatwienia sprawy. 18
1.12. Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym. 18
1.13. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w postępowaniu administracyjnym. 19
1.13.1. Pełnomocnik strony w postępowaniu administracyjnym. 19
1.13.2. Ud ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz