Tytuł wykonawczy

note /search

Czynności organu egzekucyjnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2982

formalnej tytułu wykonawczego wszczęcie postępowania ≠ wszczęcie egzekucji admin. -organ egzekucyjny...

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

wierzyciela: *wysłać upomnienie *musi sporządzić tytuł wykonawczy który odpowiada warunkom formalnym tytułu...

Postępowanie egzekucyjne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Postępowanie egzekucyjne
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3556

, akty indywidualne. Dodatkowo porusza zagadnienia takie jak: tytuł wykonawczy, uczestnicy postępowania...

Podmioty zobowiązań

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1204

: 1) doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub 2) doręczenia dłużnikowi zajętej...