Stadium poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 5208
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stadium poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej - strona 1 Stadium poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej - strona 2

Fragment notatki:

Stadium poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej
1)czynności wierzyciela:
a)przesłanie zobowiązanemu pisemnego upomnienia,chyba,że upomnienie nie jest wymagalne
b) sporządzenie tytułu wykonawczego
c) skierowanie do organu egzekucyjnego wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej wraz z tytułem wykonawczym, z załączonym do niego dowodem doręczenia upomnienia (cyba, że upomnienie nie jest wymagalne)
[jeżeli wierzycielem jest organ egzekucyjny czynność z pkt-u c jest zbędne, a pozostałe czynności wykonuje ten organ]
a)* UPOMNIENIE- obowiązek wierzyciela przesłania zobowiązanemu upomnienia, zawierającego wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania admin.
-postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie 7 dni od daty doręczenia zobowiązanemu upomnienia
-wyjątek od upomnienia art. 150§3 dot. MF (pyt.43 zasada nr 7)
-wierzyciel sporządza upomnienie według wzorów zamieszczonych w załącznikach- dot obow. Pieniężnych
- w przypadkach obow. Niepieniężnych wierzyciel samodzielnie sporządza upomnienie
b)* TYTUŁ WYKONAWCZY - podstawa do wszczęcia i prowadzenia egzekucji admin.; wystawiony przez wierzyciela
-sporządza się go na podst. Wzoru ustalonego w rozporządzeniu MF, ale treść wzoru ustalona jest w ustawie egzekucyjnej
Elementy tytułu wykonawczego (podr str 100-102)
- tytuł wykonawczy dotyczący należności pieniężnych może być aktualizowany przez wierzyciela (kiedy w trakcie postępowania egzekucyjnego zostanie wydane orzeczenie określające inną wysokość należności pieniężnej niż ta objęta tytułem wykonawczym)
c)* WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
-brak regulacji w ustawie co do dormy i treści wniosku
-art. 28- elementem wniosku jest wskazanie środka egzekucyjnego,
- wskazanie środka egzekucyjnego jest obligatoryjne w przypadku obowiązków niepieniężnych
-stosujemy k.p.a.- wymogi z art. 63 kpa
-wzór wniosku z rozporządzenia MF z 2001r
- wg art. 61§3 kpa- złożenie wniosku przez wierzyciela powoduje wszczęcie postęp. Egzekucyjnego
-SN: datą wszczęcia postęp. egzekucyjnego jest dzień doręczenia organowi egzekucyjnemu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postęp. egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz