Zasada ugodowego załatwiania spraw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada ugodowego załatwiania spraw  - strona 1

Fragment notatki:


Zasada ugodowego załatwiania spraw - art. 13 Strony mogą zawrzeć ugodę jeśli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postepowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa (art. 114 KPA). W tych przypadkach organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie, jest zobowiązany podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody - ugoda administracyjna. Z zasady tej wynika dla stron postępowania generalne, podstawowe uprawnienie do polubownego załatwiania spraw. Instytucja ugody nie obejmuje podmiotów działających na prawach strony, gdyż postępowanie nie dotyczy ich praw i obowiązków, a więc nie mogą one czynić względem siebie wzajemnych ustępstw. Postępowanie ugodowe jest „fragmentem” trwającego postępowania administracyjnego, które cechuje wyraźna odmienność, chociażby przez osłabienie roli organu prowadzącego to postępowanie. Inicjatywa do zawarcia ugody należy wyłącznie do stron postepowania, co stanowi przejaw zasady dyspozytywności. KPA wprowadza jednocześnie uprawnienia kontrolne organu, przed którym toczy się postępowanie, które wyraża się w prawie zatwierdzenia ugody lub odmowy jej zatwierdzenia, kończącego postępowanie w danej instancji. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz