Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 156

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr Paulina Justyńska
  • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 203
Wyświetleń: 686

jest postępowanie administracyjne (przedsądowe). Brak odpowiednich działań ze strony wspomnianego państwa powoduje...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

, w którym rejestrowane są: przebieg postępowania sądowego i związane z nim dokumenty. Sekretarz stwierdza autentyczność...

Rada Stanu, Księstwo Warszawskie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819

między organami sądowymi a adm., rozstrzyganie odwołań od rad prefekturalnych orzekających w I instancji...