Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 157

Strony postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

w postępowaniu cywilnym (składania pozwu itp.). W przypadku kasacji mają tylko adwokat lub radca prawny...

Pryncypat - wczesne cesarstwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

- postępowanie szczególne IV - egzekucja V - interdykty, zarzuty, stypulacje pretorskie Za pryncypatu Leges...

Skarga-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

, o którym mowa w § 1, przesyła się sądowi akta postępowania wraz z załącznikami. § 5. O wniesieniu do sądu...

Skarga-opracowanie, V sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

, o którym mowa w § 1, przesyła się sądowi akta postępowania wraz z załącznikami. § 5. O wniesieniu do sądu...

Przywrócenie terminu ustawowego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

i uczestników postępowania. Przesłanki przywrócenia są następujące: gdy strona nie z własnej winy uchybiła...

Prezentacja wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1337

statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną 2. spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym...