Postępowanie nieprocesowe - strona 8

Skarga kasacyjna - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

przez: stronę/uczestnika postępowania nieprocesowego Prokuratora Generalnego jeżeli nie uczyniła tego RPO i RPD...

Międzynarodowe Postępowanie Cywilne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393

oraz postępowania nieprocesowego: mnd. post. o zabezpieczenie roszczenia (post. pomocnicze), mnd. postępowanie...

Kapitał zakładowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

' - dlatego, że postępowanie rejestrowe będące jednym z postaci postępowania nieprocesowego. wg kpc pismem wszczynającym...

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

z tytułu służebności gruntowych. O przejęciu nadwyżki orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek...

Jak założyć gazetę

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

, to on wreszcie jest pracodawcą redaktorów. Ponieważ sprawy tego rodzaju rozpoznawane są w postępowaniu...

System prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

cywilnego materialnego, które może toczyć się w trybie procesu bądź postępowania nieprocesowego. Określa...

Zawieranie małżeństw i akt małżeństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. W postępowaniu...