Postępowanie nieprocesowe - strona 7

Współwłasność - pojęcie w prawie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 211-217 kc i następuje w cywilnym postępowaniu nieprocesowym...

Reguły kolizyjne - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840

, gdzie odbędzie się sprawa. Czy można również zastosować tę instytucje w postępowaniu nieprocesowym...

Stwierdzenie nabycia spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

wydaje sąd w drodze postanowienia po przeprowadzeniu postępowania nieprocesowego - w postępowaniu...

Transplantacja od osoby żywej - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dawcy, wydanego w postępowaniu nieprocesowym, po wysłuchaniu...

Czynności procesowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

bądź w celu wszczęcia postępowania, bądź w jego toku w związku ze sprawą. W postępowaniu nieprocesowym...

Powództwo wzajemne - rozprawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

objętego zapisem na sąd polubowny, sąd odrzuca pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego...