Apelacja-opracowanie - zaskarżenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Apelacja-opracowanie - zaskarżenie - strona 1 Apelacja-opracowanie - zaskarżenie - strona 2 Apelacja-opracowanie - zaskarżenie - strona 3

Fragment notatki:

Apelacja:
 
Środek zaskarżenia suspensywny i dewolutywny;
Termin – dwa tygodnie Forma – pisemna Przysługuje na:
wyrok w postępowaniu procesowym
postanowienie merytoryczne w postępowaniu nieprocesowym
Przysługuje powodowi lub pozwanemu W razie wydania wyroku zaocznego tylko powodowi
Bieg początkowy terminu na wniesienie apelacji :
ˇ         Jeżeli strona wniosła o uzasadnienie orzeczenia (1 tydzień) to bieg terminu na wniesienie apelacji oblicza się biorąc pod uwagę dzień doręczenia uzasadnienia ˇ         Jeżeli strona nie wniosła o uzasadnienie to termin dwutygodniowy rozpoczyna swój bieg po upływie terminu tygodniowego na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku Apelację składamy do sądu który wydał zaskarżone orzeczenie, za jego pośrednictwem apelacja jest przekazana do sądu wyższej instancji.
 
Apelację może rozpoznać:
Sąd okręgowy jeżeli wyrok wydał sąd rejonowy
Są apelacyjny jeżeli wyrok wydał sąd okręgowy
 
Apelacja podlega odpowiedniej opłacie Jeżeli apelacja została złożona przez radcę, adwokata, rzecznika patentowego lub przedsiębiorcę w postępowaniu gospodarczym i nie została prawidłowo opłacona to sąd odrzuca apelację bez wezwania do uzupełnienia Do apelacji stosuje się wymogi pism procesowych art. 126kpc i następne (wymogi ogólne)
 
Apelacja musi zawierać warunki z art.368kpc
 
1.       Wnioski apelacyjne;
2.       Zarzuty apelacyjne;
3.       Podstawa faktyczna;
 
Wnioski apelacyjne – istotą wniosku apelacyjnego jest czy zaskarżamy wyrok w całości czy w części, oraz czy żądamy uchylenia wyroku, czy jego zmiany.
 
Zarzuty apelacyjne ( 3 grupy ):
 
a)      Errores iuris in iudicando – błędy co do prawa materialnego: niezastosowanie, niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego:
 
b)      Errores iuris in procedendo – dotyczy wszelkich uchybień odnoszących się do przepisów procesowych, o ile miały one wpływ na wynik postępowania (wyjątek!!! – te uchybienia procesowe które prowadzą do nieważności postępowania – tu nie rozważa się czy miały wpływ, czy nie – zawsze należy je uwzględniać z urzędu jak i na wniosek);
 
c)       Errores facti in iudicando – odnosi się do niewyjaśnienia okoliczności faktycznych, do błędnej oceny dowodów.
 
Podstawa faktyczna – zgodnie z art.217§1kpc strony mają obowiązek przedstawiania wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych do zakończenia rozprawy przed sądem pierwszej instancji (ogólna reguła), jeżeli strona mogła a nie powołała okoliczności faktycznej wówczas traci taką możliwość w postępowaniu apelacyjnym (art.381kpc), jeżeli strona mogła a nie powołała się na pewne fakty, okoliczności w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji może powołać się przed sądem apelacyjnym tylko wtedy gdy udowodni, że potrzeba powołania się na te fakty wynikła później (jak to rozumieć – bardzo zawężająco, np.: po zakończeniu rozprawy sąd wezwany przesłuchał świadka – to ma być wyjątek od zasady). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz