Posługa - strona 9

Liberalizm a stosunek Papieża

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Jacek Kowalski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372

, czyli uelastycznienie formy przekazu posługi kapłańskiej, zwrócenie się w stronę wiernych (również dosłowne, kapłan...

Istota gospodarki feudalnej-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

nadawać immunitety np. zwalniające ludność zamieszkałą w majątkach feudałów od określonych danin i posług...

Sobory i synody kościelne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Kloch
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 805

o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis Deklaracje Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim...

Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich - słownik 2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

oraz przyjmowania sakramentów, jak również sprawowania kościelnych urzędów lub posług, jakichkolwiek innych zadań...

Wykład - definicja katolicyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

); niektórzy wierni są powołani do specjalnych zadań (posług) w Kościele jako duchowni (biskupi, kapłani...

Opis szlachty i chłopów polskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

byli obciążeni rentą naturalną i odrobkową. W zależności od pełnionych posług ludność można podzielić...

Sejmiki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Justyna Bieda
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931

prywatnej posługi, z gruntu komu obowiązana. 3tio. Szlachta grunta ordynackie, choć dziedzictwem posiadaiąca...